Kategoria: Psychologia

Najwazniejsze nurty w psychologii: Asocjacjonizm Czym jest ciekawie brzmiąca dziedzina psychologii, jaką stanowi asocjacjonizm? Inaczej tę dyscyplinę nauki określa się mianem psychologii asocjacyjnej czy też atomistycznej bądź psychologii asocjacjonistycznej. To jest kierunek w psychologii, jaki powstał prawdopodobnie w dziewiętnastym stuleciu. Był to odrębny tor wydzielony w filozofii angielskiej. Psychologia asocjacyjna opiera się na założeniu, że […]
Psychologia – warto wiedziec: Przedmiot psychologii Psychologia jest to dziedzina wiedzy, która od lat jest niesamowicie popularna. Rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w ludziach. Krąży wokół zagadnień związanych stricte z człowiekiem. Jest to dyscyplina humanistyczna, jaka ma w sobie rozmaite rodzaje podkategorii takich jak chociażby odrębne, osobne psychologiczne nauki typu zoopsychologia czyli psychologia zwierząt. […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Hipnoza Jako jeden z charakterystycznych terminów związanych przede wszystkim z psychologią uznaje się hipnozę. Słowo hipnoza jest to wyraz wywodzący się z języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu to słowo odnosi się do słowa sen. Jest to wprowadzanie człowieka w stan zawieszenia, aby gruntownie przeanalizować jego doświadczenia, urazy, niekiedy traumy i wyzbyć […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Behawioryzm Jako behawioryzm rozumie się dziedzinę psychologii, która zyskała niesamowicie szerokie rozpowszechnienie w dwudziestym wieku. To dyscyplina wiedzy, jaka pojawiła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Samo określenie behawioryzm pochodzi natomiast z języka angielskiego i wywodzi się od słowa behawior czyli zachowanie. Jest to nurt psychologiczny, jaki zakładał, że wszelkie zjawiska i […]
Psychologia – warto wiedziec: Glowne szkoły psychologiczne Istnieje bardzo szeroki podział psychologii na wiele rozmaitych podkategorii. Nauka ta jest dość specyficzna, ponieważ niezależnie od tego, że towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, formalnie zaczęła istnieć i być wyróżniana i analizowana oraz rozwijana przez naukowców dopiero w wieku szesnastym. Warto wiedzieć, że wydziela się wiele różnych podziałów […]