Kategoria: Nurty

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego  określenia cognitive psychology. Jest to psychologia poznawcza, która często określana jest jako psychologia kognitywna.To sfera psychologicznej nauki, jaka obejmuje gruntowne analizowanie człowieka, ale raczej w odniesieniu człowieka do środowiska i jego otoczenia.
Psychologia – warto wiedziec: Slowo psychologia – skad sie wzielo? Słowo psychologia odnosi się do języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu na język polski wyraz ten oznacza etymologicznie nic innego jak naukę o duszy. Słowo psyche to rzecz jasna w dowolnym tłumaczeniu z greckiego dusza, zaś końcówka logos to nauka. Jest to nauka, która jest dość […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Co daje medytacja Medytacja jest to bardzo popularna dzisiaj czynność, która rozumie się często nie tylko jako formę komunikacji religijnej z bóstwem, co przede wszystkim jako formę praktyki, jaka pozwalać ma w głównej mierze na to, ażeby uzyskiwać przede wszystkim wyraźną poprawę w samodoskonaleniu się, spokój i wyciszenie. Naukowcy wykazują, że […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu, że procesy psychiczne muszą wypełniać pewne funkcje, a funkcje te je organizują. I na tej podstawie mowa o specyficznym nazewnictwie – funkcjonalizm. Jest to dziedzina stanowiąca podkategorię psychologii, jaka wykrystalizowała […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Neuropsychologia Neuropsychologia to jedna z charakterystycznych dziedzin psychologii, która obejmuje zwłaszcza badanie oraz analizowanie związków i interakcji, jakie pojawiają się między procesami poznawczymi a centralnym układem nerwowym człowieka. W ten sposób możliwe jest gruntowne analizowanie uszkodzeń w mózgu ludzkim.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_2'];[/insert_php] Jest to specjalistyczna nauka granicząca między psychologią a medycyną. Neuropsycholodzy […]