Artykuły

Psychologia – warto wiedziec: Glowne szkoły psychologiczne Istnieje bardzo szeroki podział psychologii na wiele rozmaitych podkategorii. Nauka ta jest dość specyficzna, ponieważ niezależnie od tego, że towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, formalnie zaczęła istnieć i być wyróżniana i analizowana oraz rozwijana przez naukowców dopiero w wieku szesnastym. Warto wiedzieć, że wydziela się wiele różnych podziałów […]