Artykuły

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Hipnoza Jako jeden z charakterystycznych terminów związanych przede wszystkim z psychologią uznaje się hipnozę. Słowo hipnoza jest to wyraz wywodzący się z języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu to słowo odnosi się do słowa sen. Jest to wprowadzanie człowieka w stan zawieszenia, aby gruntownie przeanalizować jego doświadczenia, urazy, niekiedy traumy i wyzbyć […]
Psychologia – warto wiedziec: Psychologia – pojecie i definicja Jedną z najbardziej charakterystycznych rodzajów dziedzin nauki, jaka rozwija się od dawien dawna okazuje się być psychologia. Psychologia pochodzi etymologicznie w swej nazwie od dwóch specyficznych określeń wywodzących się z języka starożytnego greckiego. Jest to słowo psyche czyli dusza w dosłownym tłumaczeniu oraz logos czyli słowo, […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia ewolucyjna Psychologia ewolucyjna jest to dość nowa dziedzina psychologii, która stanowi obszar badań psychologii. Ma obejmować ludzkie zachowania jako efekt ewolucji kulturowej a także biologicznej. W tej dziedzinie wyodrębniono pewne specyficzne hipotezy ewolucyjne, jakimi są porównania między gatunkami, porównania jednostek odrębnych płci a także porównania różnorodnych osobników.
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Cele medytacji Słowo medytacja wywodzi się z określenia meditatio. Jest to namysł, rozważanie, zagłębienie się w myślach, gdyby tak dosłownie wyraz ten próbować przetłumaczyć. Celu motywacyjnych zabiegów jest cała masa. Wśród nich wyróżnia się między innymi cel religijny, a więc opierający się na zespoleniu jednostki z bóstwem, jest także opcja osiągnięcia […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Behawioryzm Jako behawioryzm rozumie się dziedzinę psychologii, która zyskała niesamowicie szerokie rozpowszechnienie w dwudziestym wieku. To dyscyplina wiedzy, jaka pojawiła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Samo określenie behawioryzm pochodzi natomiast z języka angielskiego i wywodzi się od słowa behawior czyli zachowanie. Jest to nurt psychologiczny, jaki zakładał, że wszelkie zjawiska i […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Autohipnoza W sferze psychologii wyróżnia się autohipnozę. Jest to słowo, które wywodzi się z języka greckiego. Pochodzi od wyrazu autos czyli sam oraz upnos czyli sen. To jest specyficzna psychologiczna czynność, jaka ma na celu zmienienie ludzkiej świadomości oraz kierunku myślenia. W ten sposób mówi się o hipnotycznym transie. Jako tenże […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu, że procesy psychiczne muszą wypełniać pewne funkcje, a funkcje te je organizują. I na tej podstawie mowa o specyficznym nazewnictwie – funkcjonalizm. Jest to dziedzina stanowiąca podkategorię psychologii, jaka wykrystalizowała […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Autosugestia Autosugestia jest to specyficzny termin związany z psychologią, który odnosi się do techniki obejmującej rozszerzanie przekonań i sugestii ludzi stosujących tę metodę. Osoba poddająca się tej technice ma za zadanie ciągle powtarzać afirmację i to ma doprowadzać do podniesienia poczucia własnej wartości. Traci się w ten sposób kompleksy oraz różnorodne […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia humanistyczna Jedną z popularnych kategorii psychologii jest psychologia humanistyczna. To dziedzina w psychologii, jaka opiera się przede wszystkim na nazewnictwie wprowadzonym w periodyku przez Anthony Suticha. Nauka ta rozwinęła się przede wszystkim w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Szybko stała się niesamowicie popularna. Była to na tyle szeroko rozwinięta psychologia co […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Neuropsychologia Neuropsychologia to jedna z charakterystycznych dziedzin psychologii, która obejmuje zwłaszcza badanie oraz analizowanie związków i interakcji, jakie pojawiają się między procesami poznawczymi a centralnym układem nerwowym człowieka. W ten sposób możliwe jest gruntowne analizowanie uszkodzeń w mózgu ludzkim.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_2'];[/insert_php] Jest to specjalistyczna nauka granicząca między psychologią a medycyną. Neuropsycholodzy […]