Artykuły

Najwazniejsze nurty w psychologii: Asocjacjonizm Czym jest ciekawie brzmiąca dziedzina psychologii, jaką stanowi asocjacjonizm? Inaczej tę dyscyplinę nauki określa się mianem psychologii asocjacyjnej czy też atomistycznej bądź psychologii asocjacjonistycznej. To jest kierunek w psychologii, jaki powstał prawdopodobnie w dziewiętnastym stuleciu. Był to odrębny tor wydzielony w filozofii angielskiej. Psychologia asocjacyjna opiera się na założeniu, że […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia postaci Gestalt to określenie formalne na psychologię postaci. Gestaltyzm, bo takie pojęcie zrodziło się od terminu gestalt stanowi nic innego jak kierunek, który miał być wyodrębniony w dziedzinie psychologii po to, aby badań życie nie jako efekt wielu elementów składowych. Ale tworu złożonego, który stanowi nic innego jak wizję z […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Co leczy medytacja Medytacja nie tylko relaksuje i wprawia w stan głębokiego półsnu, ale także jak wskazują na ] to profesjonalne badania medyczne i naukowe leczy. Takiego odkrycia dokonano w Harwardzkiej Klinice Ciała i Umysły, gdzie trwały gruntowne analizy, jakie wskazały, że medytacja to forma leczenia.Jest ona idealnym rozwiązaniem wtedy, kiedy […]
Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego  określenia cognitive psychology. Jest to psychologia poznawcza, która często określana jest jako psychologia kognitywna.To sfera psychologicznej nauki, jaka obejmuje gruntowne analizowanie człowieka, ale raczej w odniesieniu człowieka do środowiska i jego otoczenia.
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Medytacja Do popularnych rodzajów terminów psychologicznych, jakie są obecne w tej dziedzinie nauki zalicza się między innymi medytację. Jest to nic innego jak wprowadzanie się w stan bardzo głębokiego zamyślenia. Samo słowo meditatio to nic innego jak namysł, rozważanie. Celem medytacji okazuje się być samodoskonalenie. Jest to jeden z elementów charakterystycznych […]
Psychologia – warto wiedziec: Slowo psychologia – skad sie wzielo? Słowo psychologia odnosi się do języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu na język polski wyraz ten oznacza etymologicznie nic innego jak naukę o duszy. Słowo psyche to rzecz jasna w dowolnym tłumaczeniu z greckiego dusza, zaś końcówka logos to nauka. Jest to nauka, która jest dość […]
Psychologia – warto wiedziec: Przedmiot psychologii Psychologia jest to dziedzina wiedzy, która od lat jest niesamowicie popularna. Rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w ludziach. Krąży wokół zagadnień związanych stricte z człowiekiem. Jest to dyscyplina humanistyczna, jaka ma w sobie rozmaite rodzaje podkategorii takich jak chociażby odrębne, osobne psychologiczne nauki typu zoopsychologia czyli psychologia zwierząt. […]
Psychologia – warto wiedziec: Metoda introspekcyjna Psychologia jest to bardzo szeroko rozwinięta dziedzina wiedzy, która opiera się na wypracowaniu swoich własnych eksperymentów, obserwacji, hipotez i metod. Wśród najbardziej popularnych metod warto natomiast wyszczególnić przede wszystkim metodę introspekcyjną. Jej założenie to oparcie się na przeświadczeniu, że da się badań ludzkie procesy psychiczne, ale wyłącznie od wewnątrz. […]
Psychologia – warto wiedziec: Psychologia stosowana Psychologia stosowana jest to jedna z charakterystycznych odmian dziedziny wiedzy silnie na przestrzeni lat rozwijanej, jaką jest psychologia ogólna. W zakresie psychologii stosowanej wydziela się wielorakie podłoża, na podstawie których dokonuje się badań i analiz. Otóż celem istnienia tejże podkategorii charakteryzowanej nauki jest przede wszystkim wnikliwe analizowanie zaburzeń procesów […]
Zagadnienia zwiazane z psychologia: Co daje medytacja Medytacja jest to bardzo popularna dzisiaj czynność, która rozumie się często nie tylko jako formę komunikacji religijnej z bóstwem, co przede wszystkim jako formę praktyki, jaka pozwalać ma w głównej mierze na to, ażeby uzyskiwać przede wszystkim wyraźną poprawę w samodoskonaleniu się, spokój i wyciszenie. Naukowcy wykazują, że […]