Psychologia postaci

psychologia

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia postaci

Gestalt to określenie formalne na psychologię postaci. Gestaltyzm, bo takie pojęcie zrodziło się od terminu gestalt stanowi nic innego jak kierunek, który miał być wyodrębniony w dziedzinie psychologii po to, aby badań życie nie jako efekt wielu elementów składowych. Ale tworu złożonego, który stanowi nic innego jak wizję z jakiej wyłaniają  się pewne całości. Gestalt to teoria http://windmar.com.pl psychologiczna, jaka pojawiła się w Niemczech, stąd też i to jej charakterystyczne nazewnictwo. Wiedzmy, że jest to teoria percepcji, będąca akceptowalną metodą analiz psychologicznych na początku wieku dwudziestego. Wykrystalizowała się i mocno zakorzeniła w dziedzinie psychologii natomiast przed drugą wojną światową.

No Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.