Funkcjonalizm

biznesmen

Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm

Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu, że procesy psychiczne muszą wypełniać pewne funkcje, a funkcje te je organizują. I na tej podstawie mowa o specyficznym nazewnictwie – funkcjonalizm. Jest to dziedzina stanowiąca podkategorię psychologii, jaka wykrystalizowała się w USA. Warto wiedzieć, że wyznawcy tej teorii uznali, że istnieje wiele bodźców, jakie prowadzą do powstania różnorodnych reakcji.

I tak do najpopularniejszych i najbardziej zasłużonych w tym kierunku funkcjonalistów zalicza się chociażby Williama Jamesa. On zaobserwował w swych analizach i badaniach funkcję świadomości. Jego zdaniem polegała ona na ujawnianiu się poprzez doświadczenia. To natomiast dawało możliwość dostosowania zachowania jednostki do otoczenia i środowiska. W tym przypadku dostrzegalny był wpływ teorii proponowanych przez Darwina.

No Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.