Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego określenia cognitive psychology. Jest to psychologia poznawcza, która często określana jest jako psychologia kognitywna.zpcbox.com.pl/pl/ciastka-francuskie/79-angielski To sfera psychologicznej nauki, jaka obejmuje gruntowne analizowanie człowieka, ale raczej w odniesieniu człowieka do środowiska i jego otoczenia.


- autor artykułu

Author: postawyeduzaw.pl

Share This Post On