Neuropsychologia

Neuropsychologia

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Neuropsychologia

Neuropsychologia to jedna z charakterystycznych dziedzin psychologii, która obejmuje zwłaszcza badanie oraz analizowanie związków i interakcji, jakie pojawiają się między procesami poznawczymi a centralnym układem nerwowym człowieka. W ten sposób możliwe jest gruntowne analizowanie uszkodzeń w mózgu ludzkim. Jest to specjalistyczna nauka granicząca między psychologią a medycyną. Neuropsycholodzy są naukowcami zatrudnionymi w specjalnie powołanych do tego instytucjach badawczych oraz na uniwersyteta akademiaprawajazdy.plch i uczelniach.

tanie oc dla młodych kierowców
- autor artykułu

Author: postawyeduzaw.pl

Share This Post On