Funkcjonalizm

Najwazniejsze nurty w psychologii: Funkcjonalizm

Funkcjonalizm jest to nic innego jak teoria psychologiczna, a wręcz jedna z popularnych psychologicznych szkół, która opiera się na przekonaniu, że procesy psychiczne muszą wypełniać pewne funkcje, a funkcje te je organizują. I na tej podstawie mowa o specyficznym nazewnictwie – funkcjonalizm. Jest to dziedzina stanowiąca podkategorię psychologii, jaka wykrystalizowała się w USA. Warto wiedzieć, że wyznawcy tej teorii uznali, że istnieje wiele bodźców, jakie prowadzą do powstania różnorodnych reakcji.

I tak do najpopularniejszych i najbardziej zasłużonych w tym kierunku funkcjonalistów zalicza się chociażby Williama Jamesa. On zaobserwował w swych analizach i badaniach funkcję świadomości. Jego zdaniem polegała ona na ujawnianiu się poprzez doświadczenia. To natomiast dawało możliwość dostosowania zachowania jednostki do otoczenia i środowiska. W tym przypadku dostrzegalny był wpływ teorii proponowanych przez Darwina.

Jeszcze inne funkcje, jakie dostrzegł William James to selektywność, jedność, twórczość oraz zmienność. W zasadzie nie tyle były to funkcje, co głównie cechy świadomości wyżej przybliżonej. Innym funkcjonalistą był John Dewey. W jego opinii świadomość to swego rodzaju współpraca, symbioza, koordynacja na linii środowisko oraz organizm. Do tego dochodzi także http://adwokatsprawykarne.pl/strona-glowna/ trzeci wybitny funkcjonalista, jakim jest James Angell, który opracował tak zwane trzy nakazy funkcjonalizmu. Do nich zaliczono następujące wskazania – badać ogół związków organizmów i otoczenia, badać procesy intelektualne czyli inaczej umysłowe oraz badań funkcjonowanie i rozwój ludzkiej świadomości.

VERICO Experts Sp z o.o.
– autor artykułu

Author: postawyeduzaw.pl

Share This Post On