Asocjacjonizm

Najwazniejsze nurty w psychologii: Asocjacjonizm Czym jest ciekawie brzmiąca dziedzina psychologii, jaką stanowi asocjacjonizm? Inaczej tę dyscyplinę nauki określa się mianem psychologii asocjacyjnej czy też atomistycznej read...

Read More

Przedmiot psychologii

Psychologia – warto wiedziec: Przedmiot psychologii Psychologia jest to dziedzina wiedzy, która od lat jest niesamowicie popularna. Rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w ludziach. Krąży wokół zagadnień związanych read...

Read More

Hipnoza

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Hipnoza Jako jeden z charakterystycznych terminów związanych przede wszystkim z psychologią uznaje się hipnozę. Słowo hipnoza jest to wyraz wywodzący się z języka greckiego. read...

Read More

Behawioryzm

Najwazniejsze nurty w psychologii: Behawioryzm Jako behawioryzm rozumie się dziedzinę psychologii, która zyskała niesamowicie szerokie read...

Read More

Glowne szkoly psychologiczne

Psychologia – warto wiedziec: Glowne szkoły psychologiczne Istnieje bardzo szeroki podział psychologii na wiele rozmaitych podkategorii. Nauka ta jest dość specyficzna, ponieważ niezależnie od tego, że towarzyszy read...

Read More