Asocjacjonizm

Najwazniejsze nurty w psychologii: Asocjacjonizm Czym jest ciekawie brzmiąca dziedzina psychologii, jaką stanowi asocjacjonizm? Inaczej tę dyscyplinę nauki określa się mianem psychologii asocjacyjnej czy też atomistycznej read...

Read More

Psychologia postaci

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia postaci Gestalt to określenie formalne na psychologię postaci. Gestaltyzm, bo takie pojęcie zrodziło się od terminu gestalt stanowi nic innego jak kierunek, który miał read...

Read More

Co leczy medytacja

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Co leczy medytacja Medytacja nie tylko relaksuje i wprawia w stan głębokiego półsnu, ale także jak wskazują na read...

Read More

Psychologia poznawcza

Najwazniejsze nurty w psychologii: Psychologia poznawcza Psychologia poznawcza jest to jedna z najważniejszych dziedzin psychologii. Pochodzi od angielskiego read...

Read More

Medytacja

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Medytacja Do popularnych rodzajów terminów psychologicznych, jakie są obecne w tej dziedzinie nauki zalicza się między innymi medytację. Jest to nic innego jak wprowadzanie się w read...

Read More

Slowo psychologia ÔÇô skad sie wzielo_

Psychologia – warto wiedziec: Slowo psychologia – skad sie wzielo? Słowo psychologia odnosi się do języka greckiego. W dosłownym tłumaczeniu read...

Read More

Przedmiot psychologii

Psychologia – warto wiedziec: Przedmiot psychologii Psychologia jest to dziedzina wiedzy, która od lat jest niesamowicie popularna. Rozwija się wraz ze zmianami zachodzącymi w ludziach. Krąży wokół zagadnień związanych read...

Read More

Metoda introspekcyjna

Psychologia – warto wiedziec: Metoda introspekcyjna Psychologia jest to bardzo szeroko rozwinięta dziedzina wiedzy, która opiera się na wypracowaniu swoich własnych eksperymentów, obserwacji, hipotez i metod. Wśród read...

Read More

Psychologia stosowana

Psychologia – warto wiedziec: Psychologia stosowana Psychologia stosowana jest to jedna z charakterystycznych odmian dziedziny wiedzy silnie na przestrzeni lat rozwijanej, jaką jest psychologia ogólna. W zakresie read...

Read More

Co daje medytacja

Zagadnienia zwiazane z psychologia: Co daje medytacja Medytacja jest to bardzo popularna dzisiaj czynność, która rozumie się często nie tylko jako formę komunikacji religijnej z bóstwem, co przede wszystkim jako formę read...

Read More